Om föreningen

                                                                                                               logga

Verksamhet
Våra allmänna konstföreningar står för en betydande del av kommunens konstutbud. Nytänkande och framåtsträvande inom konst är konstbildningens A och O. Denna omständighet har vi tagit ad notam i Tjustbygdens Konstförening och inbjuder alla verksamma konstföreningar och konstnärsföreningar i Västerviks kommun till bl.a. konstutställningar och konstresor. Samtliga aktiviteter har konstutbildning som slutmål. Vår allmänna konstförening, Tjustbygdens Konstförening, står för en betydande del av kommunens konstutbud.

Tjustbygdens Konstförening är den enda som, i dagsläget, planerar att arrangera ett konstbildningsprogram, ett flertal symposier/föreläsningar under kommande verksamhetsår. Vi samarbetar framför allt med Gamleby Folkhögskola där vi inbjuder skolans elever att kostnadsfritt delta. Vi kommer även att inbjuda elever från samtliga högstadie- och gymnasieskolor i kommunen att kostnadsfritt (exkl. resekostnader) delta. 

Föreningen har idag närmare 550 enskilda medlemmar i alla åldrar samt ett 40-tal förenings-/ företagsmedlemmar och är idag en av de 20 största allmänna konstföreningarna i landet av totalt 329 föreningar. 

Stipendier
Varje år utses 2 elever från åk. 8 eller 9 vid Östra Ringsskolan i Gamleby till stipendiater. Stipendiet skall utdelas till elev/elever som visat god kunskap,
kreativitet och gjort goda framsteg under sin högstadieutbildning i bild-, trä- eller textilkonst. Årets stipendiater erbjuds sedan möjlighet att ställa ut ett eller flera verk tillsammans med etablerade konstnärer under höstsalongen.

Utställningar och aktiviteter
• Vårsalong där två eller flera konstnärer inbjuds.
• Höstsalong där fyra lokala konstnärer från Tjustbygden inbjuds att ställa ut sina verk samt inbjuda var sin kollega med verksamhet utanför kommunen.
• Konsttorg med möjlighet för allmänheten att köpa andra medlemmars inlämnade konstverk eller sälja av sin egen konst (dock ej egenproducerad).
• Seminarier och/eller workshop om konst och konsthantverk med professionella föredragshållare.
• Konstresa minst en gång per år.
• Barn- och barnbarnsutställning. För att uppmuntra till skaparglädje får alla intresserade barn och barnbarn måla, rita, teckna, skulptera eller finna andra uttrycksformer för sina egenproducerade konstverk och ställa ut och/eller försälja dessa.
• Utlottning av vinster i ett lotteri i december månad varje år.

Våra sponsorer
• Västerviks Kommun
• Sparbanksstiftelsen Tjustbygden
• Gamleby Folkhögskola
• Tjustbygdens Sparbank

 

 

 

_______________