Om föreningen

                                                                                                               logga

Verksamhet
Våra allmänna konstföreningar står för en betydande del av kommunens konstutbud. Nytänkande och framåtsträvande inom konst är Pettersson konstbildningens A och O. Denna omständighet har vi tagit ad notam i Tjustbygdens Konstförening. Föreningen är den enda som, i dagsläget, arrangerar ett konstbildningsprogram i kommunen. Våra verksamhetsplaner innehåller därför sedan 2011 såväl utställningar som seminarier, workshop och konstresor. Vi samarbetar framför allt med Gamleby Folkhögskola där vi även inbjuder skolans elever att delta. Under senaste året har vi även samarbetat med ”skapande skola-projektet” innefattande elever vid kommunens grundskolor, främst i norra kommundelen. Sedan 2015 hyr föreningen en egen lokal i Gamleby centrum benämnd CentrumGalleriet. Föreningen har idag närmare 500 enskilda medlemmar samt ett 40-tal förenings-/ företagsandelar.

Stipendier
Varje år utses 2 elever från åk. 8 eller 9 vid Östra Ringsskolan i Gamleby till stipendiater. Stipendiet skall utdelas till elev/elever som visat god kunskap,
kreativitet och gjort goda framsteg under sin högstadieutbildning i bild-, trä- eller textilkonst. Årets stipendiater erbjuds sedan möjlighet att ställa ut ett eller flera verk tillsammans med etablerade konstnärer under höstsalongen.

Utställningar och aktiviteter
•  Vårsalong där två eller flera konstnärer inbjuds.
•  Höstsalong där fyra lokala konstnärer från Tjustbygden inbjuds att ställa ut sina verk samt inbjuda var sin kollega med verksamhet utanför kommunen.
•  Konsttorg med möjlighet för allmänheten att köpa andra medlemmars inlämnade konstverk eller sälja av sin egen konst (dock ej egenproducerad).
•  Seminarier och/eller workshop om konst och konsthantverk med professionella föredragshållare.
•  Konstresa minst en gång per år gärna i anslutning till ett konstföredrag

____________________

Annonser