Integritetspolicy

Information från Tjustbygdens Konstförening

Så hanterar vi dina personuppgifter enligt nya dataskyddsförordningen GDPR
Den nya dataskyddsförordningen, eller GDPR, General Data Protection Regulation, som den också
kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. GDPR ersätter den tidigare
personuppgiftslagen, PUL, och trädde i kraft den 25 maj 2018. För att vi skall kunna behandla dina
personuppgifter ber vi dig läsa igenom följande information och, om du så önskar, ge ditt samtycke
till vår behandling av dina personuppgifter.

Samtycket är frivilligt och kan alltid återkallas. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade eller
raderade. Du har också rätta att få information om vilka personuppgifter som Tjustbygdens
Konstförening har lagrat om dig (registerutdrag). En nyhet är att en begäran om sådan information
inte bara kan göras skriftligen med vanligt brev utan även kan göras på annat sätt, exempelvis
elektroniskt. En förutsättning för att du skall få registerutdrag är som tidigare att föreningen kan
identifiera dig på ett säkert sätt så att obehöriga inte ges möjlighet att ta del av dina uppgifter.
Tjustbygdens Konstförening för ett register över medlemmar där namn, postadress, telefonnummer,
mobilnummer och mailadress lagras. Vi sparar bara dina personuppgifter så länge du är medlem i
konstföreningen. Syftet med medlemsregistret är att kunna skicka information till dig som t.ex.
inbjudningar till vernissage, utbildningar, föreläsningar, resor eller andra viktiga nyheter som berör
dig som medlem i föreningen. Uppgifterna ligger till grund för ditt deltagande i konstföreningens
medlemslotteri. Vidare ligger dina uppgifter också till grund för information till berörda myndigheter
t.ex. kommun, länsstyrelse, datainspektionen eller annan enligt datainspektionens anvisningar.
Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part annat än som beskrivs ovan. Vi kan däremot använda
dina personuppgifter för att göra utskick till dig från våra samarbetspartners eller aktörer inom
konstområdet med information som är relevant för dig som medlem i vår konstförening. Exempel på
detta kan vara information om utställningar, erbjudanden och/eller inbjudningar.
För mer information kontakta föreningens registeransvarige:

Bertil Gerdin
Violvägen 16
594 31 Gamleby
Tel. 070/ 357 29 87
Mail: bertil.gerdin@telia.com

Annons
%d bloggare gillar detta: