Föreläsningar

2019

Föreläsningarna äger rum på Gamleby Folkhögskola om inget annat anges.
Kvällsföreläsningen föregås av en supé för dem som så önskar mellan kl. 17:30 – 18:45.
OBS! Föranmälan till supén till tel. 0493/ 131 00 el. via mail: gamlebyfolkhogskola@ltkalmar.se

Mars
Vardagstingens doldisar
Måndag den 11 mars
kl. 14:00 eller 19:00
Gäst: Thomas Lindberg
Plats: Gamleby Folkhögskola

thomasbild

Supé erbjuds mellan 17:30 – 18:45, anmälan senast tisdagen 5/3

För mer information se här: Thomas Lindblad

brush2

Maj
Livet som antikhandlare
Måndag den 13 maj
kl. 14:00 eller 19:00
Gäst: Richard Thunér
Plats: Gamleby Folkhögskola

richardbild

Supé erbjuds mellan 17:30 – 18:45, anmälan senast tisdagen 7/5

För mer information se här: Richard Thunér

brush2

Oktober
Morgondagens antikviteter
Måndag den 7 oktober
kl. 14:00 eller 19:00.
Gäst: Li Pamp
Plats: Gamleby Folkhögskola

Libild

Supé erbjuds mellan 17:30 – 18:45, anmälan senast tisdagen 1/10

För mer information se här: Li Pamp

brush2